Overzicht tegengehouden spam/virusberichten - Overview of stopped spam/virusmessages

[English version below]

Hallo,

U krijgt deze mail omdat er een virus- of spamfilter ingeschakeld is voor het
e-mailadres pull-rtt-dev-in [..] ....

Onderaan deze mail vindt u een overzicht van de tegengehouden virus- en
spamberichten die verstuurd werden naar uw e-mailadres maar tegengehouden
werden door de mailscanner op 29/5/2011 tussen 00:00:00 en 23:59:59.

U kunt de spamquarantaine ook online nakijken en berichten die geen spam
zijn, alsnog doorsturen naar uw mailbox. Hiervoor kunt u inloggen op
http://mail.priorweb.be/ met gebruikersnaam: 'pull-rtt-dev-in' en domeinnaam: 'orocos.org'.
Daar kunt u ook de virus- en spamfilter in- of uitschakelen.

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren.

---

Hello,

You receive this mail because a virus- or spamfilter is enabled for your
emailaddress pull-rtt-dev-in [..] ....

This mail contains an overview of virus- and spammessages which have been
stopped by the mailscanner on 5/29/2011 between 00:00:00 and 23:59:59.

You can also view the spamquarantine online and forward messages that
aren't spam to your mailbox by logging into http://mail.priorweb.be/
with username: 'pull-rtt-dev-in' and domainname: 'orocos.org'. Through this interface
can also enable or disable the virusfilter and spamfilter.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us.

----------------------------------------------------------------------------
Tegengehouden spamberichten: 1 / Stopped spammessages: 1
----------------------------------------------------------------------------
Id: 520301399
From: kiwi [dot] net [..] ...
To: pull-rtt-dev-in [..] ...
Date: 29/5/2011 21:8
Subject: [Orocos-Dev] Comment style for bug fixes?